„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


ogl8.pngogl9sogl10sogl11s2019
dolnyySerdecznie zapraszamy na X doroczny jubileuszowy Kongres Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 18.10-19.10.2019r. ( piątek – sobota) br. na Zamku Kliczków.
Kongres organizowany jest dla uczestników Odnowy Dolnośląskiej Wsi w związku z tym do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli grup Odnowy Wsi z sołectw i gmin formalnie uczestniczących w programie. Z 1 gminy można zgłosić max 6 osób, w tym sołectwo reprezentować może tylko 1 osoba. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
O udziale w Kongresie decyduje min. kolejność napływania do Urzędu zgłoszeń oraz przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym wymaganych dwóch załączników. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą być podpisane własnoręcznie.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznej listy uczestników Kongresu.


Organizator pokrywa wszystkim uczestnikom koszty wyżywienia, i noclegów. Dojazd na miejsce Kongresu na koszt własny. Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – przekazane zostaną zainteresowanym wyłącznie drogą e-mailową. Podpisane własnoręcznie zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br. do godz. 15.00 na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl O rezygnacji z uczestnictwa lub zgłoszonego wcześniej noclegu należy poinformować organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października br. drogą e-mailową.
Listy obecności na Kongresie będą imienne dlatego też wszelkie zmiany osobowe zgłoszonych grup uczestników - proszę dokonać max do dnia 10 października br. Szczegółowych informacji udziela pani Anna Malinowska – tel. 71 776 96 74. Program Kongresu zostanie podany w późniejszym terminie.
W załączeniu wymagane dokumenty :

Formularz zgłoszeniowy

Formularz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

4785241
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
24820
0
71769
4648903
191444
143197
4785241

Twoje IP: 35.175.191.168
2019-10-19 12:38

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.