„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


Ćwiczenie: Misja Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo „Szlakiem Granitu”

Zadanie do realizacji:

Zastanów się nad misją Partnerstwa dla Szlakiem Granitu rozumiejąc przez nią:

„Deklarację partnerstwa co do jego długofalowych celów,  wartości i intencji leżących u podstaw podejmowania decyzji, która motywuje ludzi zaangażowanych w przedsięwzięcia i jednoczy organizację”

Pamiętaj, iż formułując ją powinniśmy udzielić odpowiedzi na pytania:

Kim jesteśmy? Jesteśmy partnerstwem trójsektorowym, którego korzenie wywodzą się z gmin Udanin, Kostomłoty, Dobromierz, Żarów, Strzegom, Jaworzyna i Świdnica

Co chcemy osiągnąć?

Co oferujemy?

Kto będzie naszym partnerem?

Co sprawi, iż będziemy wyjątkowi?

Jakie wartości są dla nas szczególnie cenne?

Staraj się aby deklaracja misji:

Była prosta, krótka i łatwa do zakomunikowania innym /nie może być jednak hasłem lub sloganem/,

Odwołując się do potrzeb i zaangażowania, była w miarę precyzyjna i przejrzysta,

Wyznaczała kierunek do którego zmierzamy /konkretna/ i jednoczesnie ogólna – pozwalając łączyć realizatorów przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” zostało powołane w maju 2008 roku przez założycieli wywodzących się z gmin : Udanin, Kostomłoty, Żarów, Jaworzyna Śląska, Świdnica, Strzegom i Dobromierz. W sierpniu br. uzyskało pełną osobowość prawną. KRS: 0000312557, NIP 913159169, Regon 020820130

Celem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” jest: budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia Lokalnych Grup Działania w system zarządzania obszarem. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez LGD, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Lokalne podejście powiązane z obszarem gmin: Udanin, Kostomłoty, Żarów Jaworzyna Śląska, Świdnica, Strzegom i Dobromierz wpłynie na lepsze zdefiniowanie problemów określonego obszaru i wskazanie sposobów ich rozwiązania. Celem Leadera jest podejście wielosektorowe, przekrojowe i partnerskie, realizowane lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Celem osi czwartej LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Piotr Łabędzki – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” informuje, że w dniu 9 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedstawionym przez Urząd Marszałkowski rankingu Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” uplasowała się na 4 miejscu wśród 19 LGD, które złożyły wniosek o wybór LGD do realizacji LSR otrzymując 186 pkt. (na 200 pkt. możliwych do uzyskania). Mieszkańcy Gmin Udanin, Kostomłoty, Żarów, Strzegom, Jaworzyna, Świdnica i Dobromierz otrzymali tym samym narzędzia do oddolnego działania na rzecz poprawy warunków życia w ramach zapisanych w LSR działań w zakresie :

- Odnowa Wsi – budżet w wysokości 3 500 000,00 zł, średnia wartość dotacji (refundacja) wyniesie m.in. 200 000, 00 zł

- Różnicowanie w kierunku działalnoœci nierolniczej – budżet w wysokości 980 000,00 zł, średnia wartość dotacji (refundacja) wyniesie m.in. 35 000, 00 zł

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – budżet w wysokoœci 1 120 000,00 zł, średnia wartość dotacji (refundacja) wyniesie m.in. 80 000, 00 zł

- Małe projekty – budżet w wysokoœci 4 065 000,00 zł, średnia wartość dotacji (refundacja) wyniesie m.in. 25 000, 00 zł

24 września w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się konferencja inaugurująca działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszarów poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym zastosowanie nowych technologii oraz ochrony, promocji i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zasobów historyczno-kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. 

Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" zajmie się opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru siedmiu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania, która na realizację przedsięwzięć w ramach projektu Leader w latach 2007-2013 może pozyskać kwotę 12.031.660 zł. Środki te będą wykorzystane na wspomaganie działań inicjowanych oddolnie przez mieszkańców każdej z gmin.

Deklaracja Dostępności

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Statystyki

6308182
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
2755
0
20763
6274446
71072
96703
6308182

Twoje IP: 3.237.94.109
2020-09-29 07:45

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png