„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopkapobierz2016


Procedury_konkursowe-własne_na_dzień_15.05.pdfpobierz2016


Kryteria_wyboru_na_dzień_15.05.pdfUwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.


pobierz2016


Zalacznik


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)


 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - 
  otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - 
  otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - 
otwórz 


3) Biznesplan (wersja 3z)


 • Biznesplan (.pdf) - otwórz

 • Biznesplan (.docx) - otwórz

 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - 
  otwórz

 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - 
  otwórz

 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - 
  otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - 
otwórz


6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)


 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - 
  otwórz

 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)


 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - 
  otwórz

 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - 
  otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - 
otwórz


 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - 
  otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - 
  otwórz

Godziny Otwarcia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

4063124
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
35769
0
35769
3991046
114327
252198
4063124

Twoje IP: 54.237.249.90
2019-07-16 10:09

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.