„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopkapobierz2016


Procedury_konkursowe_na_dzień_15.05.pdfpobierz2016


Kryteria_wyboru_na_dzień_15.05.pdf


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)


  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - 
otwórz  


3) Biznesplan (wersja 3z)
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - 
   otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)


  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

  • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)


  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - 
   otwórz

  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - 
   otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - 
   otwórz

  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - 
   otwórz


pobierz2016


KRYTERIA_WYBORU.rtf


Godziny Otwarcia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

4063245
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
35890
0
35890
3991046
114448
252198
4063245

Twoje IP: 54.237.249.90
2019-07-16 10:28

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.