„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


ogl8.pngogl9sogl10sogl11s2019DSC 0326Wsie tematyczne województwo małopolskie

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 27-29 września 2019r. organizuje podróż studyjną do Ekomuzeów w woj. małopolskim, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i ich funkcjonowania.

W trakcie trzech dni pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą kilku Ekomuzeów oraz zagród edukacyjnych, w tym min. z budowaniem oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby, modelem tworzenia oferty tematycznej od wizji do produktu, praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorstw.

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli grup odnowy wsi, z miejscowości, wcześniej nie uczestniczących w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Wydział Obszarów Wiejskich w ramach Odnowy Wsi.Sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które spełniają w/w kryteria. Pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową i w miarę zwalniania się miejsc będą informowane o możliwości udziału w wyjeździe w zależności od terminu zgłoszenia się na wyjazd.

O ostatecznej liście uczestników decyduje Organizator.

Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – uczestnicy otrzymają wyłącznie drogą e-mailową.

Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 5 dni przed datą wyjazdu.

Organizator zapewnia transport, noclegi, ubezpieczenie NW oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży zgodnie z programem. Dojazd na miejsce zbiórki i powrót do miejsc zamieszkania- na koszt własny.

Koszty dodatkowego ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 pod nr faxu – na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl. następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

3. Klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

Nie przesłanie wraz formularzem zgłoszeniowym wymaganych załączników ( klauzuli informacyjnej i zgody na przetwarzanie danych) warunkuje nie ujęciem danej osoby na liście potencjalnych uczestników.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 71 -776 96 74

W załączeniu :

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

3. Klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

4. Program podróży

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

4773244
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
12823
0
59772
4648903
179447
143197
4773244

Twoje IP: 34.236.216.93
2019-10-18 18:28

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.