„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


INFORMACJA NR 4/2019/OW LGD

O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGDStowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z pozn. zm.) pod tytułem:Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”Operacja własna polegająca na: Utworzeniu miejsca do spotkań aktywizujących mieszkańcówMinimalna całkowita wartość operacji – nie mniej niż 50 000,00 zł

Forma wsparcia: 45 000,00 PLN – refundacja kosztów kwalifikowanych.W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Szlakiem Granitu” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji tej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 20.01.2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące  oświadczenie:

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą: Utworzenie miejsca do spotkań aktywizujących mieszkańców, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w dniu 19.12.2019 r.    

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji  operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenia, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.”

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej operacji własnej, należy napisać na adres e-mail: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl lub zadzwonić pod numer 71 733 78 88 w godzinach pracy Biura LGD.

Załączniki:

1. Kryteria wyboru operacji
2. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wypełnia się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

3. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa 

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Statystyki

6715440
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
11229
0
11229
6686537
96634
66945
6715440

Twoje IP: 3.238.186.43
2021-02-26 16:06

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png